VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống, khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Nguồn: internet

Doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống, khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Green Chemtech Vina về vướng mắc liên quan đến khai thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp nào ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế?

Có 03 cách khai thuế điện tử

Tra cứu, xác nhận, điều chỉnh thông tin của người nộp thuế theo quy định mới như thế nào?

Bổ sung quy định về đăng ký thuế lần đầu

Tổng cục Thuế dẫn chứng quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 04/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn khai thuế GTGT theo quý.

Theo đó, khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Green Chemtech Vina mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 02/2016 thì việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm 2018 sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm 2017 để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trong đó, nếu tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2017 từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM