VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giảm 30% phí thẩm định đăng ký kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giảm 30% phí thẩm định đăng ký kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Từ 1/6/2020, giảm 30% mức thu phí thẩm định đăng ký kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đến hết năm 2020.

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Phương pháp TPM giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn lao động

Sửa đổi phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đó là quy định mới tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mức phí trên bằng 70% mức phí tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 về sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, phí cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau: Trường hợp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 20.500.000 đồng/lần xuống còn 14.350.000 đồng/lần; Trường hợp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 1.200.000 đồng/lần xuồng còn 840.000 đồng/lần.

Phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động giảm từ 15.000.000 đồng/lần xuống còn 10.500.000 đồng/lần.

Từ ngày 01/01/2021, tiếp tục nộp phí thẩm định đăng ký kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM