VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng

Đây là điểm mới tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Mở rộng tín dụng đi đôi với hiệu quả

Tín dụng tiêu dùng và cơ hội tăng trưởng của các ngân hàng

4 nguyên tắc thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng

Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng

Theo đó, Thông tư 26 bổ sung quy định: “Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại Khoản 1, Điều 126, Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau: Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 01 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam”.

Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Thông tư nêu rõ: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM