Quy định tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phương thức tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được nêu rõ tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xử lý kiến nghị của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan

Xử lý kiến nghị của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan
Ngày 8/5/2017, Tổng cục Thuế đã có Văn bản số 1844/TCT- TNCN trả lời cụ thể kiến nghị của người dân trong lĩnh vực thuế và hải quan như: Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế, nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ, thủ tục khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ…

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc (Cần Thơ) hỏi: chi phí lãi vay mà cá nhân là chủ doanh nghiệp vay sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đã trả cho tổ chức tín dụng có được xem là chi phí hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Giải đáp chính sách thuế với sản phẩm kính đã gia công

Giải đáp chính sách thuế với sản phẩm kính đã gia công
Trả lời ý kiến của Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam về chính sách thuế và biện pháp tự vệ đối với sản phẩm kính đã gia công tại công văn số 3811/VPCP- ĐMDN ngày 18/4/2017, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2987/TCHQ-TXNK ngày 05/5/2017.

Gỡ vướng chế độ phụ cấp trách nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập

Gỡ vướng chế độ phụ cấp trách nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc của bà Nguyễn Bình Nga (Hà Nội) về nội dung, cơ quan bà có được quy định thêm phụ cấp trách nhiệm theo lương với một số vị trí công việc như giám định viên tư pháp (giám định tai nạn), đăng kiểm viên ô tô, tổ trưởng, phụ trách dây chuyền, giám sát kiểm định...

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

Trả lời Công văn số 633/CT-TNCN ngày 9/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1864/TCT-TNCN.

Giải đáp vướng mắc về phân loại hàng hóa

Giải đáp vướng mắc về phân loại hàng hóa
Ngày 5/4/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 57/BQLDA của Ban Quản lý dự án Phần mềm thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc nhập khẩu mặt hàng phần mềm thiết kế mẫu tiền làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội. Về vấn đề này, ngày 20/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2656/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi
Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính sẽ thức có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017. Theo đó, trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2017 - 2020.