Vướng mắc về nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất

Vướng mắc về nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất
(Tài chính) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số78-2013/XNK ngày 12/08/2012 của Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK, công văn số 21081-AQ/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH thương mại quốc tế Anh Quân và công văn số 08-HT/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành về việc nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất.

Hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu

 Hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu
(Tài chính) Hàng hóa xác định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục đích sử dụng hoặc được phép thay đổi mục đích sử dụng thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN

Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN
(Tài chính) Đối với số thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước quá 135 ngày, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện nộp số thuế đã thu vào NSNN theo đúng quy định.

Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức

Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức
(Tài chính) Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn số 1308/ET ngày 13/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.

Vướng mắc xử lý tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc xử lý tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính
(Tài chính) Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (Lầu 8, số 77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh) vừa có công văn số 245/CV-ACOM/2013 ngày 14/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng thời hạn quy định.