Xóa tiền phạt chậm nộp thuế?

Xóa tiền phạt chậm nộp thuế?
(Tài chính) Nhằm giải đáp những vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc xin xóa tiền phạt chậm nộp thuế, ngày 10/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2516/TCHQ-TXNK.

Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

Tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan
(Tài chính) Tổng Cục Hải quan vừa có văn bản số 2536/TCHQ-GSQL ngày 13/05/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và Cục Điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông

Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông
Ngày 09/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn 2472/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nói chung và Cục Hải quan tỉnh Long An nói riêng hướng dẫn xử lý thuế bảo vệ môi trường đối với phế liệu, phế phẩm của mặt hàng túi ni lông nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan hoặc kho CFS để xuất đi nước ngoài?

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoại quan hoặc kho CFS để xuất đi nước ngoài?
(Tài chính) Nhằm giải đáp những vướng mắc của một số doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) gửi kho ngoại quan hoặc kho CFS để xuất đi nước ngoài, ngày 07/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2412/TCHQ-GSQL.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc sản xuất sản phẩm phần mềm?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc sản xuất sản phẩm phần mềm?
(Tài chính) Năm 2013 và những năm tiếp theo, ngành công nghệ thông tin được xem là ngành có triển vọng phát triển với tốc độ cao, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do đó, những ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực này đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm.