Tiếp tục chi trả và truy lĩnh phụ cấp công vụ cho các đối tượng

Tiếp tục chi trả và truy lĩnh phụ cấp công vụ cho các đối tượng
(Tài chính) Ông Nguyễn Quốc Vượng (Tuyên Quang), cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Hà phản ánh, từ tháng 3/2014 đến nay, ông Vượng và một số Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã trên địa bàn TP. Tuyên Quang bị cắt hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Vậy, việc cắt hưởng chế độ này có đúng quy định không?

Cần thay đổi quy định về đơn vị tính hàng hóa xuất nhập khẩu

Cần thay đổi quy định về đơn vị tính hàng hóa xuất nhập khẩu
(Tài chính) Qua quá trình thực hiện Thông tư 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Hải quan một số địa phương cho rằng quy định về đơn vị tính tại danh mục chưa phù hợp với thực tế và thông lệ trao đổi, buôn bán truyền thống, gây khó khăn cho doanh nghiệp và cả cơ quan Hải quan…

Hướng dẫn về chuyển đổi áp dụng chế độ kế toán (*)

Hướng dẫn về chuyển đổi áp dụng chế độ kế toán (*)
(Tài chính) Doanh nghiệp (DN) chúng tôi thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), do kế toán trước chọn chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nay muốn chuyển sang theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 thì có phải đăng ký bằng văn bản với cơ quan thuế hay không? Lethuy…@gmail.com

Thủ tục nhận thay lương hưu cho người ở nước ngoài

Thủ tục nhận thay lương hưu cho người ở nước ngoài
(Tài chính) Mẹ của bà Từ Thị Thu Hoài (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là cán bộ về hưu đang hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chi trả. Tháng 6/2013, mẹ của bà sang Hàn Quốc. Trước khi mẹ bà ra nước ngoài, gia đình không nhận được thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện.

Điều kiện đủ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

 Điều kiện đủ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
(Tài chính) Ông Võ Tấn Hưng có thời gian ký hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng với lần lượt 3 cơ quan, nhưng cả 3 lần ông Hưng đều chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội. Ông Hưng hỏi, ông có được nhận trợ cấp cho cả 3 lần chấm dứt hợp đồng lao động đó không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì và liên hệ ở đâu?