In và kê khai hóa đơn như thế nào?

In và kê khai hóa đơn như thế nào?
(Tài chính) Hóa đơn, chứng từ là khâu đầu tiên của chuỗi hạch toán, quyết định sự đúng sai trong thực hiện các quy định về tài chính. Sau đây là hướng dẫn của chuyên gia thuế đối với công tác này.

Khoản đóng góp cho ngân sách địa phương không thuộc khoản chi tài trợ

Khoản đóng góp cho ngân sách địa phương không thuộc khoản chi tài trợ
(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 723/CT-TTr ngày 04/12/2013 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phí đối với khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp được thực hiện khấu trừ thuế

Trường hợp doanh nghiệp được thực hiện khấu trừ thuế
(Tài chính) Theo quy định của Bộ Tài chính, các DN thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014, nếu  được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, DN đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.