Xin hủy tờ khai và hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu?

Xin hủy tờ khai và hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu?
(Tài chính) Nhằm giải đáp vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam về việc hủy tờ khai và hoàn thuế xuất khẩu đối với lô hàng thạch anh dạng tấm xuất khẩu, ngày 28/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2905/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị về vấn đề này.

Khấu trừ thuế khi tìm lại được hóa đơn bị mất?

Khấu trừ thuế khi tìm lại được hóa đơn bị mất?
(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Tân Xuân (Nghệ An) về việc đề nghị khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bị mất sau đó lại tìm thấy, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại văn bản số 1457/TCT-CS ngày 08/05/2013.

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu
(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của các Cục Thuế địa phương và doanh nghiệp về việc hoàn thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại văn bản số 6421/BTC-TCT.

Thuế giá trị gia tăng mặt hàng ván sàn tre

Thuế giá trị gia tăng mặt hàng ván sàn tre
(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của công ty cổ phần Pinctadali Việt Nam về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ván sàn tre, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại văn bản số 3015/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2013.