Vướng mắc về phân loại xe máy nhập khẩu

Vướng mắc về phân loại xe máy nhập khẩu
(Tài chính) Công ty TNHH Vàng Phước Sơn vừa có công văn số 673-13/PSGC ngày 5/8/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc áp mã số hàng hóa cho mặt hàng khai báo là xe chuyên dùng chở vật liệu nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Vướng mắc về nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất

Vướng mắc về nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất
(Tài chính) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số78-2013/XNK ngày 12/08/2012 của Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK, công văn số 21081-AQ/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH thương mại quốc tế Anh Quân và công văn số 08-HT/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành về việc nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất.

Hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu

 Hàng miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế nhập khẩu
(Tài chính) Hàng hóa xác định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục đích sử dụng hoặc được phép thay đổi mục đích sử dụng thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp (nếu có).