Gỡ vướng thực hiện thanh khoản hồ sơ hàng quá cảnh, chuyển cảng

Gỡ vướng thực hiện thanh khoản hồ sơ hàng quá cảnh, chuyển cảng
Trong quá trình thực hiện Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển (theo Quyết định 2406/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục Hải quan), một số cục hải quan tỉnh, thành phố gặp vướng mắc khi thực hiện thanh khoản hồ sơ đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng quá cảnh.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196
Để hướng dẫn về tỷ giá tính thuế, điều kiện doanh nghiệp (DN) được thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) và việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan điện tử... Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4592 /TCT-CS ngày 20/12/2012 trả lời cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyền đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC.