Miễn nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông nhập khẩu?

Miễn nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi ni lông nhập khẩu?
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5890/TCHQ-TXNK về việc xin miễn nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Trước đó, ngày 12/10/2012, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1012/GV/XNK của Công ty TNHH GIANT-V (Số 32, Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng) trình bày về việc xin miễn nộp thuế BVMT đối với mặt hàng túi PE nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm giầy xuất khẩu ra nước ngoài.

Thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế?

Thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế?
(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 117/2011/VPHH ngày 13/10/2011 của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam VIFAS nêu ý kiến về nội dung Công văn số 4464/TCT-CS ngày 04/11/2010 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP.Hải Phòng về thuế GTGT đối với vận tải quốc tế.

Thông quan hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật?

Thông quan hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật?
(Tài chính) Trước phản ảnh từ phía doanh nghiệp và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho rằng cách hiểu về đối tượng hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật chưa được thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật, ngày 16/10/2012, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5662/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị xác định đối tượng hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật.

Vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử và bù trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu nộp thừa?

Vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử và bù trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu nộp thừa?
(Tài chính) Ngày 16/10/2012, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 5678/TCHQ-TXNK trả lời Công văn số 1017/2012/HQ-DM ngày 27/09/2012 của Công ty cổ phần Duy Minh (349 Hoàng Quốc Việt - Tầng 8, Cầu Giấy, Hà Nội) trình bày vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử và thủ tục bù trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu nộp thừa.

Chuyển đổi loại hình nhập sản xuất xuất khẩu sang loại hình nhập kinh doanh?

Chuyển đổi loại hình nhập sản xuất xuất khẩu sang loại hình nhập kinh doanh?
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5503/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2012 trả lời công văn số 369/XNK ngày 19/09/2012 của Công ty cổ phần sản xuất Thương mại Kỹ thuật Đức Phát HDP (số 13 ngõ 190/39 Hoàng Mai, Hà Nội) về việc chuyển đổi loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (NSXXK) sang loại hình nhập kinh doanh (NKD).

Khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu do nhận thiếu số lượng?

Khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu do nhận thiếu số lượng?
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa nhận được đơn khiếu nại số 44/TSI-DDB.12 của Công ty TNHH Tech Seal - Dai Binh (KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về đề nghị được khai bổ sung hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai nhập khẩu 792/NK/NSXX/P61A ngày 14/11/2011 do nhận thiếu số lượng của Công ty TNHH Tech Seal - Dai Bình.

Điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế?

Điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế?
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5404/TCHQ-TXNK trả lời công văn số 271/VTSG ngày 18/09/2012 của Công ty CP vật tư đường sắt Sài Gòn (86 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được điều chỉnh thuế theo hàng nhập thực tế.