Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN

Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN
(Tài chính) Đối với số thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước quá 135 ngày, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện nộp số thuế đã thu vào NSNN theo đúng quy định.

Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức

Bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức
(Tài chính) Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn số 1308/ET ngày 13/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.

Vướng mắc xử lý tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc xử lý tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính
(Tài chính) Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (Lầu 8, số 77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh) vừa có công văn số 245/CV-ACOM/2013 ngày 14/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng thời hạn quy định.

Vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng
(Tài chính) Ngày 15/08/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4757/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc thông tin trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.