Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012?
(Tài chính) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện khai, nộp thuế. Mới đây nhất, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 10/CV-2012 của Công ty TNHH Teamwork Việt Nam (Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh vướng mắc về việc ưu đãi TNDN năm 2012.

Thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng dự án

 Thuế GTGT của hoạt động chuyển nhượng dự án
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1060/2012/CV-HT1 ngày 21/9/2012 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng dự án. Về vấn đề này, ngày 5/1/2013, Tổng cục Thuế đã có Công văn 60/TCT-DNL hướng dẫn.