Gỡ vướng chế độ phụ cấp trách nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập

Gỡ vướng chế độ phụ cấp trách nhiệm tại đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc của bà Nguyễn Bình Nga (Hà Nội) về nội dung, cơ quan bà có được quy định thêm phụ cấp trách nhiệm theo lương với một số vị trí công việc như giám định viên tư pháp (giám định tai nạn), đăng kiểm viên ô tô, tổ trưởng, phụ trách dây chuyền, giám sát kiểm định...

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân

Trả lời Công văn số 633/CT-TNCN ngày 9/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1864/TCT-TNCN.

Giải đáp vướng mắc về phân loại hàng hóa

Giải đáp vướng mắc về phân loại hàng hóa
Ngày 5/4/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 57/BQLDA của Ban Quản lý dự án Phần mềm thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc nhập khẩu mặt hàng phần mềm thiết kế mẫu tiền làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội. Về vấn đề này, ngày 20/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2656/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi
Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính sẽ thức có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017. Theo đó, trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2017 - 2020.

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT
Ngày 3/5, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1735/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Mục đích nhằm trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng
Ngày 14/4/2017, trên cơ sở ý kiến trao đổi của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 2535/TCHQ-TXNK về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng. Mục đích nhằm hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý một số trường hợp vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng trong quá trình kết nối với doanh nghiệp hiện nay.

Giải đáp về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

Giải đáp về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

Trả lời Công văn số 167/TCT-TCKT ngày 11/3/2017 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1859/TCT-KK.

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
Ngày 20/4/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1529/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác. Qua đó, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác nói chung và Công ty TNHH GE Power Việt Nam nói riêng nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng việc kê khai thuế giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất kinh doanh.