Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương

Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương
Trả lời ý kiến của bà Nguyễn Ngọc Hoa về những nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn kinh phí 50% tăng thu của huyện có được sử dụng để chi do tăng số lượng cán bộ hợp đồng, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Gỡ vướng về xuất hóa đơn đối với việc thu tiền thuê lại đất

Gỡ vướng về xuất hóa đơn đối với việc thu tiền thuê lại đất
Trả lời ý kiến của Trung tâm Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt - đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu chi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thốt Nốt về những nội dung liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với hoạt động cho thuê lại đất, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Gỡ vướng mẫu chứng từ giao dịch trong hoạt động ngân hàng

Gỡ vướng mẫu chứng từ giao dịch trong hoạt động ngân hàng
Trả lời Công văn số 20/2016/CTBCHCM-ACC ngày 31/8/2016 của Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về mẫu chứng từ giao dịch được tạo từ hệ thống ngân hàng cốt lõi theo tiêu chuẩn quốc tế Flexcube, ngày 10/11/2016, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 5227/TCT-CS.

Quy định bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Kho bạc Nhà nước?

Quy định bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Kho bạc Nhà nước?
Giải đáp vướng mắc của ông Nguyễn Nam Thắng (Đồng Nai) về những nội dung liên quan đến Quy chế bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy tài liệu kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong điều kiện vận hành TABMIS, Kho bạc Nhà nước đã hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Giải đáp về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Giải đáp về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Công ty TNHH Nam Hồng (Hải Phòng) hỏi, trục chà lúa có được định nghĩa là thiết bị chuyên dùng và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không? Nếu là đối tượng không chịu thuế, nhưng hải quan vẫn áp dụng thuế suất 10% thì có bất hợp lý không?

Chi phí nào không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Chi phí nào không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?
Công ty TNHH Nam Thắng ( Quảng Ngãi) có vướng mắc về các quy định liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Đối với các chi phí liên quan đến việc xin giấy phép lao động như: công chứng, dịch thuật, lệ phí visa, phí fax của Cục quản lý xuất nhập cảnh, phí cấp giấy phép... có được đưa vào chi phí hợp lý không? Các khoản này có phải xem như thu nhập khác và chịu thuế TNCN?