Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Ngày 14/02/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1952/BTC-TCNH trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về kiến nghị cho phép tỉnh Thái Nguyên phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) vào năm 2017 là 1000 tỷ đồng và được sử dụng các nguồn vượt thu để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có chính sách miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các đơn hàng cơ khí xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khoa học và công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng cơ khí chế tạo.