Giải đáp về khấu trừ, hoàn thuế đối với mặt hàng phân bón

Giải đáp về khấu trừ, hoàn thuế đối với mặt hàng phân bón
Trả lời ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiệp làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại  Tân Thành ở tỉnh An Giang về một số nội dung liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Giải đáp về nộp lệ phí trước bạ

Giải đáp về nộp lệ phí trước bạ
Trả lời ý kiến của ông Liên Xuân Tuấn về việc nộp lệ phí trước bạ đối với
 thửa đất của ông đã chuyển quyền sử dụng cho một cho doanh nghiệp dưới hình thức cho mượn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giải đáp về vấn đề này.

Các điều kiện để lao động mất việc làm được nhận hỗ trợ đào tạo?

Các điều kiện để lao động mất việc làm được nhận hỗ trợ đào tạo?

Ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 04/12/2016) quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Theo đó, lao động là đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg mất việc sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân cần những điều kiện gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân cần những điều kiện gì?
Trả lời ý kiến của ông Hoàng Văn Chiến (Đồng Nai) về những quy định pháp luật liên quan đến điều kiện và thủ tục để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có hướng dẫn về vấn đề này.

Hướng dẫn quy định về tạm ngừng kinh doanh

Hướng dẫn quy định về tạm ngừng kinh doanh
Giải đáp những vướng mắc của Cục Thuế Khánh Hòa khi áp dụng những quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về tạm ngừng kinh doanh, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hướng dẫn chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước

Hướng dẫn chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước
Bà Đào Thị Huế (Đà Nẵng) hỏi: Hiện cơ quan tôi (Sở Nông nghiệp) đang xây dựng dự toán năm 2017, biên chế năm 2017 được xây dựng dựa trên biên chế năm 2016 (đã có quyết định UBND tỉnh) hay là biên chế kế hoạch năm 2017 (đang trình duyệt sở nội vụ)? Tôi làm đề nghị tạm ứng kinh phí đào tạo nghề cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức dạy nghề thì thực hiện theo thông tư nào?

Căn cứ nào để xác định vốn đầu tư từ nguồn ngân sách?

Căn cứ nào để xác định vốn đầu tư từ nguồn ngân sách?
Trả lời ý kiến của bà Nguyễn Thanh Bình (Gia Lai) về duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi từ nguồn vốn thủy lợi phí do Nhà nước chi trả, căn cứ nào để xác định nguồn vốn này là vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay vốn ngân sách, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.