Giải đáp về kê khai, khấu trừ bổ sung thuế giá trị gia tăng

Giải đáp về kê khai, khấu trừ bổ sung thuế giá trị gia tăng
Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-Vinashin (Khánh Hòa) về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) bị truy thu trong trường hợp doanh nghiệp có sai sót khi kê khai thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài, về vấn đề này Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể.

Hướng dẫn áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Hướng dẫn áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA sẽ giúp cho doanh nghiệp hưởng được mức thuế ưu đãi và quản lý tốt chi phí tuân thủ mà các doanh nghiệp phải gánh chịu dưới hình thức giấy tờ và chi phí kế toán.

Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng với trường hợp nào?

Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn được áp dụng với trường hợp nào?
Ôn Nguyễn Văn Thìn hỏi: Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì tất cả các hàng hóa, dịch vụ mua sắm đều phải thực hiện theo trình tự đấu thầu mua sắm. Đối với việc phô tô tài liệu mỗi đợt, mua xăng xe ô tô đi công tác, mua vé máy bay đi công tác, thuê hội trường hội nghị thì có phải thực hiện quy trình đấu thầu không?

Đối tượng nào được hưởng thu nhập tăng thêm cao hơn 0,08%

Đối tượng nào được hưởng thu nhập tăng thêm cao hơn 0,08%
Tôi hiện đang công tác tại một cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính quản lý nhà nước, có hệ số lương 2,34. Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tôi được hưởng hệ số lương tăng thêm là 0,08% trên tháng...

Thanh toán tiền công tác phí đối với cán bộ trường dạy nghề công lập?

Thanh toán tiền công tác phí đối với cán bộ trường dạy nghề công lập?
Trả lời ý kiến của anh Nguyễn Công Chiến công tác kế toán tại Ban Quản lý các Dự án Dạy nghề vốn ODA, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những nội dung liên quan đến chế độ thanh toán tiền công tác phí, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.