Gỡ vướng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn

Gỡ vướng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để góp vốn

Ngày 9/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 44/CV-NP.17 của Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong kiến nghị: Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị về Việt Nam để góp vốn thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, ngày 28/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2898/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Xử lý vướng mắc về trị giá hải quan

Xử lý vướng mắc về trị giá hải quan
Tổng cục Hải quan có Công văn số 1232/TXNK-TGHQ ngày 18/04/2017 gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng thông báo thực hiện xử lý vướng mắc về trị giá hải quan.

Hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 10/2016-HT ngày 22/12/2016 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hưng Thạnh về việc lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có Công văn số 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 gửi Cục Thuế Cần Thơ và Công ty TNHH Hưng Thạnh hướng dẫn cụ thể về nội dung doanh nghiệp yêu cầu.

Gỡ vướng chính sách thuế TNDN của doanh nghiệp tư nhân

Gỡ vướng chính sách thuế TNDN của doanh nghiệp tư nhân
Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với chi phí trả lãi vay cho tổ chức tín dụng.

Xác định nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công?

Xác định nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công?

Trả lời ý kiến của Bà Nguyễn Thùy Lâm (tỉnh Hải Dương) làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập về cơ sở pháp lý để xác định nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, Bộ Tài chính giải đáp cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại mặt hàng đồ uống chứa Collagen

Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại mặt hàng đồ uống chứa Collagen

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn ngày 8/7/2016 và Công văn bổ sung thông tin số 1509/CV-JP ngày 15/9/2016 của Công ty TNHH Original JP về việc phân loại mặt hàng Shisheido the Collagen EX và Shisheido Pure White W. Về vấn đề này, ngày 14/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2540/TCHQ-TXNK cho biết:

Hướng dẫn thuế suất thuế tài nguyên nước biển khai thác để xử lý thành nước ngọt

Hướng dẫn thuế suất thuế tài nguyên nước biển khai thác để xử lý thành nước ngọt
Ngày 11/1/2017, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 149/CT-KTT2 ngày 11/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác xử lý nước biển thành nước ngọt của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty phát điện 3 – Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.