Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định quy định cụ thể các trường hợp người nộp thuế (NNT) được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô như thế nào?

Tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô như thế nào?
Các tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô công đã được Bộ Tài chính quy định tại văn bản số 2676/BTC-QLCS ngay 28/2/2017 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Gỡ vướng chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm

Gỡ vướng chính sách thuế đối với dịch vụ phần mềm
Trả lời công văn số 011216-MBSVN-KT ngày 02/12/2016 của Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam (Công ty MBS Logistics VN) về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm, ngày 10/2/2017  Tổng cục Thuế có Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Gỡ vướng thuế dịch vụ viễn thông quốc tế

Gỡ vướng thuế dịch vụ viễn thông quốc tế
Trả lời ý kiến của Công ty TNHH CIK Telecom Việt Nam (CIKTEL VN) về quy định tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ nhận cuộc gọi từ khách hàng nước ngoài để tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.