Áp dụng thuế chống bán phá giá thế nào?

Áp dụng thuế chống bán phá giá thế nào?
Trả lời ý kiến của Công ty CP Thép TVP về việc Công ty được tạm nộp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ đối với loại hình nhập sản xuất để xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Chính sách thuế đối với người có công với cách mạng?

Chính sách thuế đối với người có công với cách mạng?
Ông Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng) là thương binh hạng 2 , năm 2015, ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Nay, ông muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này. Ông hỏi, ông có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

Gỡ vướng chính sách thuế đối với văn phòng đại diện?

Gỡ vướng chính sách thuế đối với văn phòng đại diện?
Trả lời ý kiến của Văn phòng đại diện Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) tại Hà Nội liên quan đến quy định cấp mã số thuế và nghĩa vụ thuế đối với văn phòng đại diện, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Trường hợp nào thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất?

Trường hợp nào thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất?
Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017, Thông tư số 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/ 6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về thu tiền sử dụng đất.

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định cụ thể về việc xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.