Trường hợp phân bổ thuế TNDN được thực hiện thế nào?

Trường hợp phân bổ thuế TNDN được thực hiện thế nào?
Ngay sau khi nhận được Công văn số 308/CV/HSG/17-VP2  của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khi phân bổ thuế TNDN, Tổng cục Thuế có Công văn 3181/TCT-KK hướng dẫn cụ thể những nội dung cần giải đáp.
 

Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày 27/7/2017, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 5003/TCHQ-GSQL hướng dẫn một số vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhằm thống nhất triển khai Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh chưa phát sinh doanh thu

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh chưa phát sinh doanh thu
Giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu của Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Hà Nội, Cục thuế TP. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn.

Giải đáp cơ chế quản lý dự án của công ty cổ phần

Giải đáp cơ chế quản lý dự án của công ty cổ phần
Ông Trần Thanh Bằng (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại công ty có cổ phần chi phối của một tổng công ty (tổng công ty đã cổ phần hóa, 97% vốn của tập đoàn Nhà nước). Công ty của ông đầu tư dự án với 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay thương mại.

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế
Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế cho mục đích đóng cửa Văn phòng đại diện Itochu Corporation tại Hà Nội, Văn phòng gặp vướng mắc liên quan quy đổi thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân thành thu nhập trước thuế trong trường hợp cá nhân có đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.