Giải đáp chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm

Giải đáp chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm
Trả lời Công văn số 91/CV-BC ngày 29/8/2016 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi về thuế suất thuế GTGT đối với phế liệu, phế phẩm của các mặt hàng thực phẩm, ngày 12/10/2016, Tổng cục Thuế có Công văn 4705/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh phải nộp thuế thế nào?

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh phải nộp thuế thế nào?
Trả lời Công văn số 3574/CT-TTHT ngày 09/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, ngày 6/10/2016, Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể vấn đề này tại Công văn 4635/TCT-CS.

Hướng dẫn cách tính thuế kinh doanh dịch vụ internet

Hướng dẫn cách tính thuế kinh doanh dịch vụ internet
Gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ (Bình Dương) kinh doanh dịch vụ internet gồm 18 máy trạm. Ông được Cục Thuế tỉnh hướng dẫn khai thuế thấp nhất là 8.000.000 đồng/tháng, nhưng thực tế thu nhập kinh doanh của ông nhỏ hơn 1/4 thu nhập khai báo. Ông Vũ đề nghị được giải đáp về vấn đề này.

Đối tượng nào phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu?

Đối tượng nào phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu?
Ông Thành Trung (TP. Hồ Chí Minh) được người thân từ Australia gửi về 20kg bột sữa protein (mã HS là 3501 và 3502) dùng cho cá nhân. Ông Trung hỏi, ngoài việc đóng thuế thì ông có phải xin giấy phép nhập khẩu và giấy kiểm dịch động vật không? Cần những thủ tục và giấy tờ gì để có thể nhận được hàng?

Gỡ vướng phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Gỡ vướng phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Trả lời Công văn số 1963/CT-KT2 ngày 23/8/2016 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về phân bổ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, ngày 7/10/2016 Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 4644/TCT-CS.