Giải đáp chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

Giải đáp chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
Giải đáp ý kiến của Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam - doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất phụ tùng máy bay xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Xác định giá tính thuế đối với hàng chào mẫu

Xác định giá tính thuế đối với hàng chào mẫu
Trả lời Công văn số 08B/2016/TCG-PKT ngày 8/8/2016 của Công ty Cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công về chính sách thuế GTGT đối với hàng chào mẫu cho khách hàng, ngày 22/9/2016, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 4402/TCT-CS.

Giải đáp thủ tục xác nhận không nợ thuế

Giải đáp thủ tục xác nhận không nợ thuế
Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Golden Flag Việt Nam (Đồng Nai) về những nội dung liên quan đến thủ tục xác nhận không nợ thuế, Cục Hải quan Đồng Nai có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.