Doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn

Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế VAT là thuế thực tế thu của người tiêu dùng thông qua việc nộp thuế của người sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay người tiêu dùng ít khi lấy hóa đơn, nhưng có trường hợp lấy hóa đơn thì phải tính thêm 10%-15% tổng số giá trị mua hàng, như vậy sẽ gây thất thoát của nhà nước.

Phí bảo hiểm công trình xây dựng được quy định thế nào?

Phí bảo hiểm công trình xây dựng được quy định thế nào?
Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của độc giả về việc xác định công trình xây dựng thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và quy định phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Giải đáp chính sách về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Giải đáp chính sách về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Trả lời ý kiến về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty điện lực các tỉnh thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, ngày 2/6/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2386/TCT-DNL với các nội dung giải đáp cụ thể.