Trường hợp doanh nghiệp được thực hiện khấu trừ thuế

Trường hợp doanh nghiệp được thực hiện khấu trừ thuế
(Tài chính) Theo quy định của Bộ Tài chính, các DN thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014, nếu  được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, DN đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế
(Tài chính) Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2013, cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra khoảng 13,2% DN trên tổng số lượng DN hoạt động đang được quản lý thuế. Theo đó, thanh tra, kiểm tra thuế là nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý thuế và kế hoạch thanh kiểm tra phải được thông báo đến các DN ngày từ đầu năm để có sự chủ động sắp xếp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản được miễn thuế

Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản được miễn thuế
(Tài chính) Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế có chính sách linh hoạt cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đánh bắt hải sản, trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh được đề nghị cơ quan thuế gia hạn nộp thuế.

Gỡ vướng về Thuế Giá trị gia tăng

Gỡ vướng về Thuế Giá trị gia tăng
(Tài chính) Thời gian qua, Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, tổ chức,... Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện Luật Thuế GTGT đã được gửi đến Bộ Tài chính nhờ giải đáp. FinancePlus tập hợp một số câu hỏi - đáp sau đây về vấn đề này.

Rà soát, sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư

 Rà soát, sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư
(Tài chính) Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, cử tri TP. Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát các quy định đối với nhà ở tập thể để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, bởi theo ý kiến cử tri, phương thức và cơ chế quản lý đối với nhà ở tập thể hiện có nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
(Tài chính) Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp (DN) về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan cho biết, DN chế xuất đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử và DN nội địa không áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 6501/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2013 của Tổng cục Hải quan.