Chi nhánh mới thành lập cũng được đăng ký tính thuế khấu trừ

 Chi nhánh mới thành lập cũng được đăng ký tính thuế khấu trừ
(Tài chính) Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có thành lập Chi nhánh tại các tỉnh sau thời điểm 1/1/2014 để trực tiếp bán hàng thì Chi nhánh cũng được tính thuế Gía trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ tương tự doanh nghiệp.