Vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng
(Tài chính) Ngày 15/08/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4757/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc thông tin trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.

Hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ?

Hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ?
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn số 10643/BTC-TCHQ ngày 13/08/2013 trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.