Bộ Tài chính phản hồi về thông tin ùn ứ gỗ nhập khẩu tại cửa khẩu La Lay

Bộ Tài chính phản hồi về thông tin ùn ứ gỗ nhập khẩu tại cửa khẩu La Lay
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có công văn phản hồi thông tin phản ánh của báo chí về những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ nhập khẩu theo công văn 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 dẫn đến tình trạng ách tắc các xe tải chở gỗ nhập khẩu từ Lào tại cửa khẩu La lay (Quảng Trị).

Gỡ 3 vướng mắc về mã số doanh nghiệp

 Gỡ 3 vướng mắc về mã số doanh nghiệp
(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn số 5537/TCT-KK gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giải đáp vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế, liên quan đến việc phối hợp quản lý mã số doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Thuế hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Tổng cục Thuế hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh
(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có công văn 5537/TCT-KK gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về xử lý một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế, liên quan đến việc phối hợp quản lý mã số doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.