Áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc liên quan đến việc lấy mẫu hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử, quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2664/TCHQ-QLRR để giải đáp thắc mắc.
Ảnh minh họa. Nguồn:InternetẢnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Thứ nhất, về thủ tục hải quan trong việc lấy mẫu hàng hóa:

- Đối với việc lấy mẫu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất: Khi người khai hải quan đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (gọi tắt là hệ thống) tự động xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần lấy mẫu. Trong giai đoạn hệ thống chưa thực hiện tự động hoặc hệ thống không tự động xác định được nguyên liệu, vật tư cần lấy mẫu thì thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Công chức tiếp nhận thực hiện kiểm tra sơ bộ, xác định và đề xuất lãnh đạo chi cục phê duyệt danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần lấy mẫu; Căn cứ vào danh sách lấy mẫu đã được lãnh đạo chi cục phê duyệt, hệ thống sẽ yêu cầu lấy mẫu trong trường hợp cụ thể khi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

- Đối với việc lấy mẫu các loại hình khác: thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

Thứ hai, việc áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu:

- Đối với hàng hóa phải lấy mẫu theo điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC (hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Công văn số 1744/TCHQ-CCHĐH): Công chức quản lý rủi ro tại Chi cục căn cứ vào hợp đồng, danh mục nguyên phụ liệu của doanh nghiệp đăng ký để thiết lập tiêu chí phân tích lựa chọn các lô hàng cần lấy mẫu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro. Việc thiết lập tiêu chí được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành về áp dụng tiêu chí phân tích tại Chi cục. Khi lập tiêu chí trên hệ thống, công chức cần nhập nội dung yêu cầu lấy mẫu vào ô yêu cầu nghiệp vụ.

- Việc lựa chọn hàng hóa nhập khẩu lấy mẫu để phục vụ phân tích, giám định, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC được thực hiện đối với những lô hàng trọng điểm có nguy cơ nhầm lẫn hoặc gian lận trong khai hải quan. Khi lập tiêu chí trên hệ thống, cần nhập chỉ dẫn rủi ro và nội dung yêu cầu lấy mẫu vào ô chỉ dẫn rủi ro và ô yêu cầu nghiệp vụ.

Việc xác định lô hàng trọng điểm được thực hiện dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp theo các quy định hướng dẫn hiện hành.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục