VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính giải đáp ý kiến cử tri về chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính giải đáp ý kiến cử tri về chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Bộ Tài chính trả lời ý kiến Cử tri tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính giải đáp ý kiến cử tri về mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về chế độ chi công tác phí

Gỡ vướng về nhập khẩu phế liệu

Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị những nội dung sau:

Theo thống kê, Thanh Hóa có 3.336 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí 44,26 tỷ đồng. Đến nay, Chính phủ đã phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cho tỉnh năm 2014 và 2015 là 29,32 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ đề ra, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phân bổ phần kinh phí còn thiếu (14,94 tỷ đồng) để tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách trong năm 2016, giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo trong mùa mưa bão.

Giải đáp những nội dung trên, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1523/BTC-ĐT ngày 07/02/2017, cụ thể như sau:

1. Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung :

a. Về đối tượng và phạm vi thực hiện: Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng trực thuộc phường thị trấn trực thuộc 14 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

b. Về mức hỗ trợ: NSNN hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ không thuộc vùng khó khăn; 14 triệu đồng/hộ cư trú ở vùng khó khăn; 16 triệu đồng/hộ cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn. Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3%/năm, thời gian vay 10 năm trong đó ân hạn 5 năm. NSTW cấp 50% tổng số vốn vay cho Ngân hàng chính sách xã hội và cấp bù chênh lệch lãi suất, 50% còn lại do Ngân hàng chính sách xã hội huy động.

c. Về cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP: NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu cho 11 địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận; 50% nhu cầu cho 02 địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa.

d. Về thời gian và tiến độ thực hiện: Chính sách thực hiện trong 03 năm (2014-2016), trong đó năm 2014 hỗ trợ khoảng 20%, năm 2015 hỗ trợ khoảng 40%, năm 2016 hỗ trợ khoảng 40% đối tượng.

2. Về triển khai thực hiện chính sách:

Đến nay đã có 13/14 địa phương (tỉnh Bình Thuận báo cáo không có đối tượng) phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung là 25.817 hộ (trong đó tỉnh Thanh Hóa có 3.336 hộ), theo đó NSTW cần bố trí hỗ trợ NSĐP 340,3 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thanh Hóa là 44,26 tỷ đồng). Đến năm 2015 NSTW đã hỗ trợ NSĐP 233 tỷ đồng (trong đó NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa là 29,324 tỷ đồng). Như vậy, đến hết năm 2015, NSTW còn phải bố trí hỗ trợ NSĐP là 107,3 tỷ đồng (trong đó tỉnh Thanh Hóa là 14,94 tỷ đồng). Dự toán ngân sách năm 2016, năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không bố trí vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án; căn cứ Đề án đã được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối bố trí vốn NSTW hỗ trợ các địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm.

Từ tình hình trên, căn cứ số đối tượng nhà ở tránh lũ địa phương phê duyệt, đề nghị Tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn hoàn thành Đề án theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM