VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cá nhân tham gia đề tài cấp Nhà nước đóng thuế thu nhập như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cá nhân tham gia đề tài cấp Nhà nước đóng thuế thu nhập như thế nào?

Trước các vướng mắc của một số trường đại học về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia đề tài cấp Nhà nước có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội mới đây đã có giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Đồng thời, liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 2428/TCT-TNCN ngày 19/6/2018 về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp các trường đại học thực hiện các đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thì khoản thu nhập của cá nhân tham gia thực hiện các đề tài trên thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM