VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03-01/CV ngày 16/03/2018 của văn phòng đại diện Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội về việc hướng dẫn cách tính tiền nhà cho Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân

Có bắt buộc ủy quyền quyết toán thuế cho công ty?

Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2018

Hơn 26 nghìn tờ khai nộp thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà

Về vấn đề này, Công văn  2429/TCT-TNCN ngày 19/6/2018  của Tổng cục Thuế hướng dẫn: Căn cứ điểm 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp văn phòng thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức lương có bao gồm thuế và khoản lợi ích khác văn phòng trả hộ (thuê nhà...) theo hình thức lương không bao gồm thuế thì văn phòng thực hiện quy đổi khoản lợi ích khác văn phòng trả hộ sang thu nhập có thuế, trước khi xác định tiền thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 15/06/2015.
Sau đó, Văn phòng tổng hợp số tiền thuê nhà được xác định như nêu trên với khoản tiền lương (GROSS) mà người lao động được nhận để tính ra số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp trong kỳ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM