VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cần làm gì khi có thay đổi thông tin cá nhân

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quyết toán thuế TNCN năm 2018:

Cần làm gì khi có thay đổi thông tin cá nhân

Khi thay đổi, làm mới Chứng minh nhân dân hoặc làm mới Thẻ căn cước công dân, một số cá nhân thường không nắm rõ các thủ tục phải thực hiện với cơ quan Thuế. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Hướng dẫn quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018

Doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong trường hợp nào?

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Để thực hiện đúng việc thay đổi thông tin này trong hồ sơ đăng ký thuế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi cá nhân phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:

Một là, tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

Hai là, tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

Ba là, tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Thứ nhất, tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

Thứ hai, bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM