Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

(Taichinh) -

Trước các vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Công ty), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn 6337/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì khu công nghiệp không có tên trong danh mục địa bàn được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì khu công nghiệp thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (thay thế cho danh mục địa bàn ưu đãi về thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).

Tại khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo quy định của Luật Thuế TTĐB trừ sản xuất ô tô.

Theo khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khác.

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định, thời điểm tính thuế XK, thuế NK là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan... Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị được miễn thuế NK.

Căn cứ quy định tại Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến NK với cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, với quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế XK số 107/2016/QH13 thì dự án có mức ưu đãi về thuế XK, thuế NK thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế XK, thuế NK quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì trách nhiệm của chủ dự án phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 10357/BTC-CST ngày 26/7/2016 thì kể từ ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng sẽ được ưu đãi về thuế NK áp dụng cho thời gian còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13

Căn cứ các quy định và công văn hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng NK các chi tiết, phụ tùng (từ ngày 01/9/2016 đến nay) để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị đã NK trước ngày 01/9/2016 (trước ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì không được miễn thuế NK.

Trường hợp Công ty NK chi tiết, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị NK được miễn thuế (kể từ ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì được miễn thuế NK. Trường hợp Công ty chưa thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK với cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa NK trước khi thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế không được miễn thuế NK.

Trường hợp Công ty NK các loại khuôn để lắp ráp vào các máy móc đã NK từ trước để sản xuất linh kiện theo các model khác nhau thì không được miễn thuế NK.

Đối với trường hợp Công ty NK máy móc, thiết bị khác (nhập mới) để tăng năng suất và lắp ráp tạo thành chuyền đồng bộ và được sử dụng đồng bộ với với máy móc, thiết bị đã NK trước đây, hiện nay, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 không quy định miễn thuế NK đối với trường hợp máy móc, thiết bị NK mới để sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị đã NK trước đây.

Trường hợp, Công ty đề nghị miễn thuế NK đối với máy móc, thiết bị mới để tăng năng suất thì máy móc, thiết bị này phải phù hợp quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Giấy chứng nhận đầu tư, thực tế, hồ sơ tài liệu thực hiện dự án và phải thực hiện Thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục