VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chính sách thuế GTGT khi mua bán sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Chính sách thuế GTGT khi mua bán sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến

Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mua bán sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến.

Nhiều chiêu gian lận thuế Giá trị gia tăng

Quản lý hoàn thuế hướng tới doanh nghiệp

APEC 2017 - Cơ hội để doanh nghiệp Việt trưởng thành

Nhiều chiêu gian lận thuế Giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1787/CT-TTHT ngày 17/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc khấu trừ thuế GTGT. Trả  lời vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 554/TCT-CS có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: “5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.”

Tại tiết b khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2014 Công ty TNHH Hoàng Trung mua hàng hóa là sản phẩm chăn nuôi chưa chế biến thành các sản phẩm khác của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh, khi xuất hàng, bên bán đã xuất 08 hóa đơn GTGT cho bên mua có thuế GTGT, mức thuế suất 5%, nhưng theo quy định thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nếu xác định được Công ty TNHH Lê Dũng Linh - bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn và việc điều chỉnh lại hóa đơn là bất khả thi thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn số số 1787/CT-TTHT nêu trên.

PV.

Có thể bạn quan tâm