VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính sách thuế với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chính sách thuế với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

Giải đáp vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Môi giới bảo hiêm Toyota Tsusho Việt Nam về chính sách thuế đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này tại Công văn số 60190/CT-TTHT.

Xử lý khai sai số lượng sản phẩm xuất khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

Gỡ vướng quy định về ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế

Giải đáp quy định về điều kiện hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế

Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất để thi công

Theo đó, căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. Cụ thể, Khoản 20 Địều 4 Thông tư này quy định về khu phi thuế quan như sau:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%: Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%, đối với dịch vụ xuất khẩu: Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuê quan; Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gồm: Thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gồm dịch vụ bảo hiêm, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp hoạt động môi giới bảo hiểm cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM