VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Có trích lập quỹ lương khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có trích lập quỹ lương khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp?

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam hỏi: Khi lập báo cáo tài chính năm 2017 để bàn giao sang công ty cổ phần thì Viện có thể không trích 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương có được không?

Gỡ vướng quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Mua sắm thiết bị để thi công có phải đấu thầu?

Việc nâng lương với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đã cơ bản hoàn tất quá trình cổ phần hóa và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần. Hiện nay, Viện đang lập báo cáo tài chính năm 2017 để tiến hành bàn giao sang công ty cổ phần.

Đối với việc hạch toán tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập có quy định trích 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, Viện đã chuyển sang công ty cổ phần, việc trả lương sẽ thực hiện theo mô hình doanh nghiệp, nên việc trích 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương là không còn cần thiết.

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi lập báo cáo tài chính năm 2017 để bàn giao sang công ty cổ phần thì Viện có thể không trích 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương có được không ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về lao động và tiền lương, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam sau khi chuyển sang công ty cổ phần thì việc trả tiền lương cho người lao động sẽ áp dụng quy định về tiền lương đối với doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương trả cho người lao động theo hợp đồng lao động được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp (công ty cổ phần sau chuyển đổi Viện), kể cả trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho người lao động.

Trên cơ sở ý kiến của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam và quy định về hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Viện, khi lập báo cáo tài chính thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần để chuyển giao từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, Viện không phải thực hiện trích chênh lệch thu chi để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Trường hợp khi lập báo cáo tài chính thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần để chuyển giao nếu còn số dư nguồn cải cách tiền lương đơn vị phải tính vào vốn Nhà nước và thực hiện quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa đơn vị theo quy định.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM