VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Công ty chứng khoán không được phép nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Công ty chứng khoán không được phép nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư

“Các công ty chứng khoán (CTCK) nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư là không được phép, mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại (do CTCK lựa chọn)” - Đây là khẳng định của UBCKNN tại văn bản gửi các CTCK về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến hoạt động của CTCK.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Hiệu quả từ Góc Nhà đầu tư HNX

04 thủ tục hành chính mới về lĩnh vực chứng khoán

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Tại văn bản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, Điều 7 Khoản 4 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK), quy định: “Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực”.

Do vậy, nhà đầu tư có quyền đặt lệnh giao dịch vừa mua vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục khi có đầy đủ tiền/chứng khoán để thực hiện giao dịch theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nhà đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc bán tại phiên giao dịch liên tục trước đó, nhưng chưa được khớp và vẫn còn hiệu lực thì khi chuyển sang phiên khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư có thể đặt tiếp lệnh bán hoặc mua chứng khoán cùng loại.

Về sửa, hủy lệnh, các CTCK không được sửa, hủy lệnh LO, lệnh ATC, bao gồm cả lệnh LO vẫn còn hiệu lực, chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Đối với các vướng mắc của CTCK về chuyển tiền nội bộ, UBCKNN cho rằng, việc chuyển tiền nội bộ của nhà đầu tư tại CTCK thực hiện theo quy định tại Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động CTCK. Cụ thể: Điều 50 Khoản 2 quy định, “CTCK không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại”.

Đồng thời, Điều 50 Khoản 4 Điểm a cũng quy định: “Khách hàng của CTCK mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do CTCK lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán. Trong phương thức này, khách hàng, CTCK và ngân hàng thương mại có hợp đồng thỏa thuận về cách thức xác nhận, phong tỏa số dư tiền và chuyển tiền thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng. Sau khi lệnh mua chứng khoán của khách hàng được khớp, CTCK có quyền yêu cầu ngân hàng nơi nhà đầu tư mở tài khoản thực hiện chuyển tiền tương ứng với giá trị khớp lệnh vào tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán do CTCK đứng tên mở tại ngân hàng thương mại do CTCK lựa chọn. CTCK có nghĩa vụ thay mặt cho khách hàng thực hiện thanh toán giao dịch chứng khoán với các bên có liên quan”

Và Điều 50 Khoản 4 Điểm b có quy định: “CTCK không được nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng”.

Dựa trên các quy định pháp luật này, UBCKNN cho rằng, các CTCK nhận chuyển tiền theo yêu cầu của nhà đầu tư là không được phép mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại (do CTCK lựa chọn).

Bên cạnh đó, việc nhà đầu tư chuyển tiền sang tài khoản của nhà đầu tư khác cũng tại CTCK phụ thuộc vào nội dung quy định tại hợp đồng được lập giữa 3 bên là nhà đầu tư, CTCK, ngân hàng thương mại, và việc chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của nhà đầu tư phải do ngân hàng thương mại thực hiện theo thỏa thuận tại nội dung hợp đồng 3 bên.

Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm