nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thực hiện theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thực hiện theo quy định nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định.

Quyền bán tài sản để trả nợ của doanh nghiệp xử lý thế nào?

Gỡ vướng về chính sách vốn vay phát triển nhà ở xã hội

Xác định đối tượng không chịu thuế?

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Bà Nguyễn Thúy Bình (Hà Nội) tham khảo Chương VI Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới thấy có quy định, đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới là một trong các đối tượng: Doanh nghiệp thành lập ở Việt Nam có sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ; hoặc người nước ngoài ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bà Bình không thấy có quy định giới hạn loại hình bảo hiểm được cung cấp theo hình thức qua biên giới (trừ bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe không áp dụng quy định của Chương VI).

Bà Bình muốn biết, bà có thể hiểu rằng, các công ty bảo hiểm nước ngoài được phép cung cấp mọi loại hình bảo hiểm trừ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe cho 1 trong 2 đối tượng nêu trên có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Đối tượng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cung cấp qua biên giới là doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Nghị định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 91 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm