Đăng ký thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp

Trang Trần

(Taichinh) -
(Tài chính)  Nhằm giải đáp vướng mắc về đăng ký thời gian hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4045/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Cùng chuyên mục