VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đề xuất sửa điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đề xuất sửa điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được Bộ Xây dựng rà soát và đề xuất sửa đổi theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế - quốc tế.

Những trường hợp được tiếp tục trợ cấp mất sức lao động

Lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải bố trí kế toán trưởng?

Xác định chi phí giám sát, đánh giá đầu tư thế nào?

Chuyển thành nhà thầu liên danh có phải báo lại bên mời thầu?

Theo phản ánh của ông Vũ Văn La (la.s.c.engineer@...), thực tế hiện nay, có một số công ty hoạt động chưa đủ 3 năm, nhân lực chính trong công ty không đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP, nhưng công ty đã trực tiếp thiết kế nhiều công trình cấp II, cấp III, số lượng nhân lực chỉ có 1-3 người có chứng chỉ hành nghề cá nhân. Các công ty này gặp nhiều khó khăn vì không đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Ông La cho rằng, nếu quy định về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cởi mở hơn thì sẽ tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông La cũng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp,quy định về việc đăng tải thông tin năng lực xây dựng của doanh nghiệp có còn hiệu lực không? Doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến được không? Cách đăng tải thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được Bộ Xây dựng rà soát và đề xuất sửa đổi tại Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng” theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế - quốc tế. Dự thảo đang được trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng hiện nay thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM