VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Điều kiện để doanh nghiệp đặt cửa hàng miễn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện để doanh nghiệp đặt cửa hàng miễn thuế

Sau khi nhận được những vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan đã có Công văn phúc đáp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về mở cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP như sau:

Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam

Kiểm tra tài chính tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Theo Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định: Khu vực cách ly của cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế và các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là khu vực cách ly) là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh.

Trường hợp khu vực đặt cửa hàng miễn thuế sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh nhưng tại khu vực này vẫn có khách chờ làm thủ tục nhập cảnh, thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện ký thực xuất hàng hóa tại sát đường biên giới, đảm bảo khách mua hàng không đi ngược lại khu vực cửa khẩu để vào nội địa là hợp lý.

Trước mắt, trong thời gian Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn chưa đảm bảo được các camera quan sát được tất cả các vị trí của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, Chi cục Hải quan phải quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty này. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng cần căn cứ vào tình hình thực tế để tăng cường các biện pháp giám sát khác, đảm bảo được công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với việc kinh doanh hàng miễn thuế.

Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn hoàn thiện hệ thống camera giám sát trước ngày 30/9/2017. Sau thời hạn trên nếu Công ty không đảm bảo các điều kiện về giám sát của cơ quan hải quan thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với vấn đề cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn sau khi bố trí lại vị trí, cải tạo, mở rộng yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ quy định để hoàn thiện hồ sơ, được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM