VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu tôn màu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu tôn màu

Sau khi nhận được yêu cầu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Pride Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời cụ thể tại Công văn 2477/GSQL-GQ1 ngày 13/10/2017.

Hàng nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế có được miễn thuế

Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, về quy định cửa khẩu nhập, theo điểm 9.1 Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương, để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu đã được phân bổ và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khẩu tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 6551/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2017 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình. Theo đó, hóa nhập khẩu đáp ứng quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg được phép chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Do vậy, đối với trường hợp tôn màu áp dụng biện pháp tự vệ nhập khẩu đáp ứng quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg thì được phép chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại Cảng cạn ICD Mỹ Đình, đồng thời được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ biện pháp tự vệ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định 1931/QĐ-BCT.

Về xác nhận thông tin Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan, qua kiểm tra, đối chiếu với Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc gửi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan xác nhận: Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Pride Việt Nam cung cấp phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc gửi Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội căn cứ bản chính Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan số CTBYN201709000294 ngày 29/9/2017 do Công ty nộp và bộ hồ sơ nhập khẩu để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM