Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 2844/CT-KK-KTT hướng dẫn cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn cách xác định điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo các chính sách thuế mới được Chính phủ ban hành."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào

(Tài chính) Mới đây, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã có Công văn số 2844/CT-KK-KTT hướng dẫn cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn cách xác định điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo các chính sách thuế mới được Chính phủ ban hành.

Cục Thuế Cà Mau cho biết, thời gian qua, người nộp thuế đã tự kê khai và chịu trách nhiệm về việc xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và kê khai trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào kèm theo Tờ khai thuế GTGT. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số trường hợp người nộp thuế chưa thực hiện nghiêm quy định việc ghi phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào cột ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Chính vì vậy, để thống nhất thực hiện nghiêm việc quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định nêu trên. Cục Thuế tỉnh Cà Mau hướng dẫn các người nộp thuế thực hiện kê khai trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

Thứ nhất, đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về các hóa đơn, chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định để kê khai vào dòng chỉ tiêu số 1 “HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào kèm theo Tờ khai thuế GTGT và phải ghi rõ phương thức thanh toán được quy định trong hợp đồng. Cụ thể như sau:

Nếu hợp đồng mua bán ghi phương thức thanh toán trả chậm thì khi kê khai phải ghi thời hạn thanh toán trả chậm vào cột ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Nếu hợp đồng mua bán ghi phương thức thanh toán bù trừ công nợ thì khi kê khai phải ghi thanh toán bù trừ công nợ vào cột ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Nếu hợp đồng mua bán ghi phương thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng không có quy định khác thì Người nộp thuế tự xác định nếu đã có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì khi kê khai phải ghi đã thanh toán qua ngân hàng vào cột ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Thứ hai, đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Người nộp thuế kê khai vào dòng chỉ tiêu số 2 mục hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Sau khi đã kê khai thuế, nếu người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT khấu trừ đầu vào trên hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế lưu ý người nộp thuế nghiên cứu quy định tại khoản 9 Điều 1, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện kê khai điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm