VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp được bù trừ số thuế nộp thừa sang kỳ tính thuế tiếp theo

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp được bù trừ số thuế nộp thừa sang kỳ tính thuế tiếp theo

Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013, chỉ tiêu (47) có số thuế nộp thừa. Theo như các năm trước doanh nghiệp sẽ tự động bù trừ thuế TNCN phải nộp phát sinh tiếp theo. Từ năm 2014 áp dụng thông tư 156/2013/TT-BTC, theo điều 33 thông tư này em không rõ DN có được bù trừ như các năm trước không? Hay phải lập giấy đề nghị hoàn trả mẫu số 01/ĐNHT gửi cơ quan quản lý thuế trước khi bù trừ.

Bàn về định hướng cải cách mức thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Giải đáp về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi hoa hồng

Hiện tại năm 2015 này, công ty mới phát sinh số thuế TNCN phải nộp, và em không biết liệu rằng mình có được bù trừ với số thuế đã nộp thừa năm 2013 hay không?

Giải đáp vướng mắc này, cơ quan Thuế có hướng dẫn như sau:

Tại Điều 22 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế Thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, quy định:

“5. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế phải nộp thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi bù trừ có số thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.”.

Căn cứ quy định trên, năm 2013 trên tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân của doanh nghiệp có số thuế nộp thừa, năm 2014 doanh nghiệp không có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì doanh nghiệp tiếp tục được bù trừ số thuế nộp thừa sang kỳ tính thuế tiếp theo (năm 2015) hoặc lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định./.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM