xuất khẩu tại cơ quan Hải quan ở Đồng Nai. Sau đó, công ty chuyển địa điểm sang tỉnh khác và làm thủ tục xuất khẩu lô hàng trên tại tỉnh này. Ông Hiền hỏi, công ty ông cần thực hiện thủ tục gì để được hoàn thuế lô hàng đã nhập?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp được chọn địa điểm làm thủ tục hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp được chọn địa điểm làm thủ tục hải quan

Công ty của ông Bùi Văn Hiền nhập 1 lô hàng theo loại hình sản xuất - xuất khẩu tại cơ quan Hải quan ở Đồng Nai. Sau đó, công ty chuyển địa điểm sang tỉnh khác và làm thủ tục xuất khẩu lô hàng trên tại tỉnh này. Ông Hiền hỏi, công ty ông cần thực hiện thủ tục gì để được hoàn thuế lô hàng đã nhập?

Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về nhập khẩu động cơ điện

Thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế

Làm rõ kiến nghị về việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan

Về vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, “a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này…”.

Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định, “1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập…

2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:

a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;...”.

Như vậy, công ty của ông Hiền được lựa chọn địa điểm làm thủ tục nhập khẩu, địa điểm làm thủ tục xuất khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Công ty của ông Hiền tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, ông có thể liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm