Cục Thuế Nghệ An đã có văn bản số 1924/CT-TTHT hướng dẫn như sau:"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp được viết tắt tên trên hóa đơn giao dịch

(Tài chính) Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang rất băn khoăn về các vấn đề kê khai trên hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đặc biệt là việc viết tắt tên công ty ở một số tiêu thức như “ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”. Để trả lời vấn đề này, Cục Thuế Nghệ An đã có văn bản số 1924/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Theo Cục Thuế Nghệ An, tại Điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC này 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn được thực hiện như sau: Tiêu thức“ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” được ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế...

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, khi giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ, công ty được sử dụng tên viết tắt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý cấp.
Có thể bạn quan tâm