Doanh nghiệp mở rộng sản xuất có phải lập đề án bảo vệ môi trường?

(Taichinh) - Công ty của ông Thanh Tùng (tỉnh Bình Dương) đã có giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường từ trước ngày 28/5/2015. Hiện Công ty mở rộng, nâng công suất và thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất, vậy công ty có làm đề án bảo vệ môi trường chi tiết được không, nếu được thì thực hiện theo mẫu nào?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015, theo đó tại Điều 22 quy định “đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm là lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản”.

Do đó, tính từ thời điểm ngày 28/5/2015, trường hợp công ty của ông Thanh Tùng được lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về cấu trúc, nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết, cũng theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tuy nhiên tính đến thời điểm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết đối với việc lập đề án này. Do đó, nhằm giải quyết kịp thời các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết của Nghị định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị về cấu trúc, nội dung, thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Ngoài ra, do công ty đã nâng công suất sản xuất nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là đã vi phạm các quy định của luật bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị công ty khẩn trương thực hiện việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiếtcho ngành nghề hoạt động sản xuất của công ty và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trình phê duyệt theo đúng quy định, đồng thời trong quá trình hoạt động sản xuất đề nghị công ty đầu tư các công trình xử lý chất thải, bảo đảm chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Theo chinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục