VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp nào phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp nào phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất?

(Taichinh) - Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) không thuộc đối tượng phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, vì đơn giá thuê đất đang nộp thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định.

Giá đất tăng mạnh, chung cư khó chen chân ở nội đô

Quy định về tiền thuê đất sản xuất nông, lâm nghiệp

Việc nộp tiền thuê đất cả năm của doanh nghiệp được tính như thế nào?

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời vềđề nghị điều chỉnh đơn giá thuê đất của Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân theo Nghịđịnh 46/2014/NĐ-CPnhư sau:

Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân (trước đây là Doanh nghiệp tư nhân Bảo Trân) được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất tại phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, diện tích 2.884,1 m2 để xây dựng Trung tâm mua bán sắt thép thành phẩm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 20/12/2011.

Ngày 5/9/2014, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 2844/QĐ-STC-VG về việc phê duyệt đơn giá thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân Bảo Trân, đơn giá thuê đất là 27.000 đồng/m2/năm để tính tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 2.884,1 m2, kể từ ngày 20/12/2011 và được ổn định đơn giá trong 5 năm, kể từ ngày 20/12/2011 đến ngày 20/12/2016.

Tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 về áp dụng đơn giá thuê đất quy định: “Dự án thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng đơn giá thuê đất đang nộp cao hơn đơn giá thuê đất quy định tại Nghị định này thì được thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nếu người thuê đất có đề nghị bằng văn bản...”.

Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ đề nghị, Cục Thuế nhận thấy Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân không thuộc đối tượng phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, vì đơn giá thuê đất đang nộp thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân đang nộp theo Quyết định số 2844/QĐ-STC-VG ngày 5/9/2014 của Sở Tài chính là 27.000 đồng/m2/năm.

- Đơn giá xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20214 là 28.800 đồng/m2/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM