VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh xăng dầu theo hình thức nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh xăng dầu theo hình thức nào?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ (Đồng Nai) hỏi: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có chức năng kinh doanh buôn bán xăng dầu có được kinh doanh xăng dầu theo phương thức 3 bên không (doanh nghiệp mua xăng dầu của thương nhân đầu mối rồi bán lại cho đơn vị, tổ chức khác)?

Bộ Tài chính lý giải băn khoăn “Giá xăng dầu tăng vài nghìn nhưng khi giảm chỉ vài trăm đồng”

Hết quý I/2018, Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu dư hơn 4.526 tỷ đồng

Sẽ có Quy chuẩn thống nhất về cửa hàng xăng dầu

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu: “Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu”.

Trong đó, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được quy định chi tiết tại Điều 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28, 29 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, doanh nghiệp phải bảo đảm thuộc 1 trong 7 hình thức thương nhân trên và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP có thể thực hiện kinh doanh xăng dầu theo phương thức mua xăng dầu của thương nhân đầu mối rồi bán lại cho đơn vị, tổ chức khác.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM