Đối tượng nào được hưởng thu nhập tăng thêm cao hơn 0,08%

(Taichinh) - Tôi hiện đang công tác tại một cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính quản lý nhà nước, có hệ số lương 2,34. Theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tôi được hưởng hệ số lương tăng thêm là 0,08% trên tháng...
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Tuy nhiên Tại Mục 3, Điều 2 của Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ nêu: Đối tượng không áp dụng: Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền. Vậy hàng tháng tôi có được hưởng thu nhập thu nhập tăng thêm cao hơn 0,08% không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại khoản 3 điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thì đối tượng không áp dụng là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Đối với cán bộ, công chức có hệ số từ 2,34 trở xuống của cơ quan, đơn vị thực hiện bổ sung thu nhập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, không phải hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống tại các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 và hưởng hệ số lương tăng thêm 8% theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục