tài chính đối với nhà khách của tỉnh, thành phố, Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải đáp chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh

Trả lời ý kiến của ông Phạm Văn Bắc (Đà Nẵng) hỏi về những nội dung liên quan đế chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh, thành phố, Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể.

Gỡ vướng về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thường xuyên

Giải đáp về thuế giá trị gia tăng đối với thuốc bảo vệ thực vật?

Gỡ vướng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Quy định chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh, thành phố có còn được áp dụng theo Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính không?

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 59 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đã quy định:  “Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện sắp xếp lại nhà khách thuộc phạm vi quản lý. Sau khi sắp xếp lại, mỗi Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ có nhiều nhất 01 nhà khách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; số nhà khách còn lại, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp..

Do vậy, nhà khách của tỉnh Kiên Giang sau khi thực hiện sắp xếp lại, nếu nhà khách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, thì thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nếu nhà khách hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thì thực hiện cơ chế tài chính doanh nghiệp. Theo đó, nhà khách của tỉnh sẽ không còn áp dụng chế độ tài chính theo Thông tư số 108/2000/TT-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với một số Nhà khách được thành lập để phục vụ hoạt động cuả các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đoàn thể ở trung ương và địa phương.

PV.

Có thể bạn quan tâm