Giải đáp quy định về tiền bảo hành công trình được gửi tại Kho bạc Nhà nước

(Taichinh) - Ông Nguyễn Văn An (Lâm Đồng) hỏi: Đơn vị ký hợp đồng xây dựng công trình trường học của đơn vị hưởng ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó có điều khoản quy định tiền bảo hành công trình được gửi tại KBNN, vậy đơn vị cần mở tài khoản gì? Có kiểm soát chi đối với tài khoản đó không? Việc trả lãi tiền gửi và tính phí thanh toán sẽ thực hiện như thế nào?
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn: Theo quy định tại Điểm 4 Phụ lục II của Công văn số 388/KBNNKTNN ngày 01/3/2013 của KBNN về việc hướng dẫn thực hiện KTNN áp dụng cho TABMIS hướng dẫn nội dung Tài khoản 3740 - Tiền gửi có mục đích: “Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm và số hiện có của các khoản tiền gửi có mục đích sử dụng nhất định phục vụ nhu cầu ngân sách và tiền gửi chuyên thu của các tổ chức, đơn vị như chuyên thu của Bảo hiểm xã hội, chuyên thu của công ty Bảo Minh...

Trường hợp tài khoản tiền gửi có mục đích cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, việc kiểm soát và hạch toán theo quy định hiện hành đối với đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với tài khoản tiền gửi của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, KBNN không kiểm soát, chỉ căn cứ vào tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ và thanh toán theo đề nghị của đơn vị.”

Do đó, khi đơn vị mở tài khoản tiền bảo lãnh công trình tại KBNN sẽ sử dụng Tài khoản 3741- Tiền gửi có mục đích và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2014/ TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS. KBNN không thực hiện kiểm soát chi đối với khoản tiền này.

Kho bạc Nhà nước giải thích, ciệc trả lãi, tính phí dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước:

Do đó, việc trả lãi cho các đối tượng mở tài khoản tại KBNN được thực hiện trong các trường hợp cụ thể như sau:

Một là, các đối tượng được KBNN trả lãi, bao gồm: Quỹ dự trữ tài chính thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thành phố; các quỹ tài chính nhà nước gửi tại KBNN; tiền của các đơn vị, tổ chức không có nguồn gốc từ NSNN mở tại KBNN. Mức lãi suất được thực hiện theo mức lãi suất mà NHNN trả cho KBNN tại thời điểm tính lãi.

Hai là, các đối tượng không được KBNN trả lãi, bao gồm: Tồn quỹ ngân sách các cấp và tiền gửi của các đơn vị, tổ chức có nguồn gốc từ NSNN.

Việc thu phí thanh toán đối với các đối tượng mở tài khoản tại KBNN được thực hiện:

Các đối tượng phải trả phí thanh toán, bao gồm: Tiền của các đơn vị tổ chức không có nguồn gốc từ NSNN gửi tại KBNN. Mức phí thanh toán được thực hiện theo mức phí mà ngân hàng thu đối với KBNN tại thời điểm tính phí;

Các đối tượng không phải trả phí thanh toán, bao gồm: Các khoản thanh toán của NSNN; quỹ dự trữ tài chính thuộc ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh; các quỹ tài chính nhà nước và tiền gửi của các đơn vị, tổ chức có nguồn gốc từ NSNN tại KBNN.”

Theo quy định này, khoản tiền bảo hành công trình nêu trên có nguồn gốc từ NSNN nên tài khoản này không được trả lãi tiền gửi và không phải trả phí dịch vụ thanh toán.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục