thuế đối với hoá đơn ghi nội dung tiếp khách, ăn uống có cần phải đính kèm bảng kê không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải đáp về điều kiện khấu trừ thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp về điều kiện khấu trừ thuế

Điều kiện để doanh nghiệp được khấu trừ thuế đối với hoá đơn ghi nội dung tiếp khách, ăn uống có cần phải đính kèm bảng kê không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào?

Giải đáp về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Doanh nghiệp nào được miễn thuế sử dụng đất?

Chính sách thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc

Về nội dung này, cơ quan thuế có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì phải có hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của hoá đơn thì người bán hàng có thể ghi liên tiếp nhiều hoá đơn hoặc bảng kê để liệt kê hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.

PV.

Có thể bạn quan tâm