VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải đáp về trường hợp cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải đáp về trường hợp cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp?

Ngày 20/6/2018, Tổng cục Thuế có Công văn số 2466/TCT-QLN trả lời Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 về việc cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017.

Sửa Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng mức thuế suất 15%

Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khoản lãi vay chủ doanh nghiệp đứng tên vay cho hoạt động của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí

Giảm ưu đãi thuế tại các đặc khu

Có nên cắt giảm bớt ưu đãi tại đặc khu?

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 80/CT-TCKT ngày 24/5/2018 của Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 về việc cưỡng chế nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2017. 
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 31 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định về vấn đề gia hạn nộp thuế.
Theo đó, quy định về các trường hợp được gia hạn thì việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:
- Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.
- Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
- Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng.
- Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.
Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp bị cưỡng chế thì người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, hiện nay Luật Quản lý thuế không có quy định về việc khoanh nợ, Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế.
Theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị Định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 31 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, trường hợp Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 nợ tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp quá 90 ngày thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định.
Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty nộp đủ số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

PV.

Có thể bạn quan tâm