VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Gỡ vướng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất

Trả lời ý kiến của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam về chính sách thuế đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Bộ Tài chính giải đáp về thủ tục nhập khẩu than

Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương

Gỡ vướng về xuất hóa đơn đối với việc thu tiền thuê lại đất

Xử lý vướng mắc khi triển khai đăng ký thuế và công khai thông tin hộ kinh doanh?

Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam  ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị điện với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, trong đó có hạng mục hàng nhập khẩu theo giá CIF. Tổng công ty ký hợp đồng mua hàng với một công ty khác là đơn vị nhập khẩu hàng trực tiếp cũng theo giá CIF.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc trực tiếp đứng tên mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu, kê khai nộp thuế nhập khẩu, nộp thuế GTGT nhập khẩu.

Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam thực hiện hạng mục công việc vận tải hàng hóa sau khi thông quan từ Cảng biển TP. Hồ Chí Minh/TP. Hải Phòng... về kho của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.

Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, với quan hệ hợp đồng mua bán như nêu trên, Tổng công ty xuất hóa đơn không thuế GTGT (phần thuế GTGT trên hóa đơn gạch chéo) là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định, “hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 38/2015/TT-BTC có quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, “khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này”.

Khoản 1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa như sau:

“Tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam ký hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị điện cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được mua từ Công ty trong nước là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư thiết bị điện từ nước ngoài) thì hàng hóa vật tư thiết bị điện nhập khẩu này được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; khi bán hàng hóa cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Tổng công ty phải sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế theo quy định nêu trên.

PV.

Có thể bạn quan tâm