VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Gỡ vướng về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tháng 10/2013, Công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng từ Công ty mẹ ở nước ngoài. Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã được nộp ở khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng bị lỗi thời, không bán được nên chúng tôi thực hiện trả lại Công ty mẹ thành 2 đợt vào tháng 7/2014 và tháng 4/2015. Vậy, số thuế GTGT chúng tôi đã nộp thừa ở khâu nhập khẩu có được hoàn không? Cơ quan nào sẽ có trách nhiệm hoàn phần thuế GTGT này và thủ tục bao gồm những gì?

Giải đáp thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bột wasabi?

Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 16 Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

  1. Hợp đồng bán hàng hoá,…

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

b.10) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ cho bên nước ngoài (bên thứ hai), đồng thời nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ với bên nước ngoài khác hoặc mua hàng với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (bên thứ ba); nếu cơ sở kinh doanh có thỏa thuận với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba số tiền mà cơ sở kinh doanh còn phải thanh toán cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán giữa các bên phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng mua hàng (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) và cơ sở kinh doanh phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên liên quan (giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ hai, giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ ba).

4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hoá đơn xuất khẩu hoặc hoá đơn đối với tiền gia công của hàng hoá gia công.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp Công ty của Độc giả có mua một lô hàng trong nước rồi xuất khẩu lô hàng đó cho bên nước ngoài, việc thanh toán được tiến hành theo phương thức bù trừ thanh toán giữa các bên thì để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá xuất khẩu Công ty Độc giả phải đáp ứng điều kiện và các thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

PV.

Có thể bạn quan tâm