VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Gỡ vướng về việc khai, nộp thuế nhà thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gỡ vướng về việc khai, nộp thuế nhà thầu

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4420/CT-KT2 ngày 22/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai nếu vướng mắc về việc khai, nộp thuế của nhà thầu Marubeni Corporation. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có Công văn 3392/TCT-KK hướng dẫn cụ thể.

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư

Giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu dược nhập khẩu

Hướng dẫn xác định thời điểm phát sinh số tiền thuê đất nộp thừa

Theo đó, căn cứ các quy định tại khoản 1 và 2 Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN của tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam; Khoản 1.1 Mục II phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế;
- Khoản 1.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế.
Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thì Marubeni Corporation là nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng số 120107/LLM-MC ngày 12/01/2007 giữa Marubeni Corporation với Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA, trụ sở chính tại TP Hà Nội) để thực hiện các hoạt động thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, giao nhận, giám sát lắp ráp và chạy thử hệ thống “Balance of Plant” (BOP) thuộc dự án Nhà máy điện chu trình kết hợp Nhơn Trạch 1 tại tỉnh Đồng Nai được Bộ Xây dựng cấp phép thầu số 50/2007/BXD-GPTXD ngày 14/06/2007.
Trường hợp theo hợp đồng thỏa thuận số 120107/LLM-MC ngày 12/01/2007 giữa LILAMA và Marubeni Corporation thì LILAMA có trách nhiệm nộp thuế TNDN đối với doanh thu phát sinh từ Hợp đồng thỏa thuận số 120107/LLM-MC ngày 12/01/2007 giữa LILAMA và Marubeni Corporation về việc thực hiện các hoạt động thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, giao nhận, giám sát lắp ráp và chạy thử hệ thống “Balance of Plant” (BOP) thuộc dự án Nhà máy điện chu trình kết hợp Nhơn Trạch 1 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 1.1 Mục IIl Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
Số thuế TNDN LILAMA đã nộp hộ nhà thầu Marubeni Corporation theo mã số thuế 0102844193 vào NSNN tại Cục Thuế TP.Hà Nội được coi là nộp thừa. Công ty LILAMA thực hiện thủ tục hoàn nộp thừa tại Cục Thuế TP. Hà Nội và bù trừ số phải nộp của Marubeni Corporation tại Đồng Nai theo quy định.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM