Hàng có thuế suất 0% có phải làm thủ tục hoàn thuế?

(Taichinh) - Cục Hải quan Quảng Ninh hiện đang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai quy định về hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập- tái xuất, sản xuất XK có thuế suất thuế NK 0% theo quy tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế quy định: “thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế NK, xuất khẩu là 0%)”.

Cụ thể, Thông tư quy định, hàng hóa tạm nhập- tái xuất, hàng hóa NK để sản xuất hàng XK thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau. Việc kiểm tra đối với hồ sơ thuộc trường hợp này thực hiện tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại Điều 130 Thông tư 38.

Quy định nêu trên có thể hiểu là tất cả các mặt hàng thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau đều phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kể cả hàng XK, NK có thuế suất bằng 0%.

Mặt khác, tại Khoản 3 Điều 84 Thông tư 38 quy định về việc quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập thì trường hợp thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan giấy, sau khi tái xuất, tái nhập hàng hóa, DN nộp bộ hồ sơ để thực hiện việc quyết toán, xác nhận trên tờ khai hải quan tạm nhập, tạm xuất lưu tại cơ quan hải quan.

Như vậy, cùng loại hình tạm nhập- tái xuất, cùng mặt hàng nhưng chính sách, thủ tục liên quan đến thuế lại có quy định khác nhau (tờ khai giấy quy định DN nộp bộ hồ sơ quyết toán cho cơ quan Hải quan, tờ khai điện tử lại yêu cầu cơ quan Hải quan kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), tờ khai điện tử thủ tục phức tạp hơn.

Đối với hàng hóa có thuế suất thuế NK, XK là 0% thì không phát sinh số thuế phải nộp đối với người nộp thuế. Vì vậy, trong trường hợp này, việc người nộp thuế phải nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế và cơ quan Hải quan phải thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy trình chung về kiểm tra trước, hoàn thuế, không thu thuế sau là không phù hợp với bản chất của việc kiểm tra và không cần thiết đối với những trường hợp này.

Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc nêu trên và góp phần cải cách thủ tục hành chính, Hải quan Quảng Ninh đề xuất, đối với trường hợp hàng hóa có thuế suất thuế NK ưu đãi, thuế suất thuế XK 0% người nộp thuế sẽ không phải thực hiện hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục