lệ phí trước bạ của xe ôtô, xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ. Để hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố hiểu rõ hơn về các chính sách thuế mới, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của xe ôtô, xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ

(Tài chính) Do chính sách thuế có một số thay đổi nên Cục Thuế các tỉnh, thành phố đang gặp nhiều vướng mắc trong việc thực hiện hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của xe ôtô, xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ. Để hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố hiểu rõ hơn về các chính sách thuế mới, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục Thuế cho biết, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về lệ phí trước bạ tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định.

Theo đó, trường hợp xe đó đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người được giải quyết đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.

Hồ sơ kê khai nộp lệ phí trước bạ là hồ sơ hợp pháp để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe bao gồm các giấy tờ theo quy định của Bộ Công an và giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (trừ chứng từ nộp lệ phí trước bạ).
 
Cũng theo Thông tư số  12/2013/TT-BCA, đối với trường hợp đăng ký xe đã được đăng ký và chuyển nhượng qua nhiều người, từ ngày 15/4/2013 đến ngày 31/12/2014, khi đăng ký tên xe, nếu người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe thì hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm có:

(i) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú;

(ii) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định;

(iii) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Bên cạnh đó, cũng tại Điểm c, Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định, hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam), gồm:

Một là, tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC;

Hai là, hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh); hoặc hóa đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bàn giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh);
 
Ba là, các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có);
 
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng nhiều lần qua các cá nhân, trên giấy đăng ký xe đứng tên cá nhân thì áp dụng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an như hướng dẫn trên.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ các tổ chức, trên giấy đăng ký xe đứng tên tổ chức thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ phải có chứng từ chuyển nhượng theo quy định của Thông tư số 28/2011/TT-BTC.
Có thể bạn quan tâm