VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hóa đơn lập khống không được tính khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

(Tài chính) Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện một số doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh nông sản có dấu hiệu bất thường. Điều này đã gây ra sự lo lắng trong cộng đồng doanh nghiệp Tỉnh khi đã thực hiện quan hệ giao dịch mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp "ma" trên.

Theo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, các doanh nghiệp này thường có các dấu hiệu chung như: người đại diện theo pháp luật là người ngoài tỉnh, không có mặt tại địa phương; không có trụ sở rõ ràng, không có tài sản, kho, phương tiện, không phát sinh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh như xăng dầu, bao bì, vận chuyển, điện, nước, điện thoại, thuê nhà...; người đại diện theo pháp luật thường ủy quyền cho cá nhân khác trực tiếp giao dịch cung cấp hợp đồng, hóa đơn; chào giá bán thấp hơn giá trị trường.
Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch mua hàng hóa cần xem xét thận trọng đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường như trên để tránh rủi ro khi các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, Cục Thuế Tỉnh đã tiến hành xác minh và báo cáo kết quả về Tổng Cục Thuế, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp điều tra.

Kết quả xác minh đã có đủ căn cứ để Cục Thuế Tỉnh ban hành kết luận 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành lập mới với mục đích lập và phát hành hóa đơn khống, thực chất không có hoạt động kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông cho biết, căn cứ quy định tại điểm 1.4, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC và khoản 14, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không được tính khấu trừ thuế thì các trường hợp sử dụng hóa đơn đã được cơ quan chức năng kết luận là lập khống đều không được tính khấu trừ thuế Giá trị gia tăng.

Có thể bạn quan tâm