VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn cách kê khai cột hóa đơn và cột chứng từ

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn cách kê khai cột hóa đơn và cột chứng từ

Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được Phiếu hỏi số 0406-20/BTC-THTK của độc giả Nguyễn Mai Hoa về việc có bắt buộc phải ghi đủ cả nội dung của hóa đơn và chứng từ đối với trường hợp chứng từ gồm có hóa đơn chuyển khoản và giấy đề nghị thanh toán của cá nhân.

Gỡ vướng về kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng

Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương

Giải đáp vướng mắc về thuế Thu nhập cá nhân

Hỏi:Tôi có 1 câu hỏi muốn Bộ Tài chính trả lời giúp: Tại Mẫu số 01 kèm theo thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016, trường hợp chứng từ gồm có hóa đơn chuyển khoản và giấy đề nghị thanh toán của cá nhân, tại cột (2) và (3) sẽ ghi số hóa đơn và ngày tháng năm của hóa đơn. Xin hỏi cột (4 ) và (5) sẽ ghi nội dung chứng từ là nội dung của chứng từ nào? Có phải là số giấy rút và ngày tháng trên giấy rút dự toán không ạ? Có bắt buộc phải ghi đủ cả nội dung của hóa đơn và chứng từ không?

Trả lời:Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Mai Hoa tại Phiếu hỏi số 0406-20/BTC-THTK, Kho bạc nhà nước có ý kiến như sau:

KBNN hướng dẫn cách kê khai cột Hóa đơn và cột Chứng từ tại Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước như sau:

a) Đối với các khoản chi không có hóa đơn, đơn vị kê khai cột 4, cột 5 theo số, ngày, tháng, năm tại Chứng từ chi của đơn vị (nếu có).

b) Đối với các khoản chi có hóa đơn, đơn vị kê khai chi tiết cột 2, cột 3 theo số, ngày, tháng, năm của Hóa đơn, đồng thời kê khai cột 4, cột 5 theo số, ngày, tháng, năm tại chứng từ chi của đơn vị (nếu có).

Như vậy, trường hợp chỉ có hóa đơn chuyển khoản và giấy đề nghị thanh toán cá nhân, chưa có chứng từ chi tại đơn vị, đơn vị chỉ kê khai chi tiết số, ngày, tháng, năm tại Hóa đơn, không phải kê khai cột chứng từ chi. Cột chứng từ chi chỉ phản ánh số, ngày, tháng, năm của chứng từ chi của đơn vị không phải số, ngày, tháng, năm của Giấy rút dự toán gửi KBNN.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm