VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Trả lời Công văn số 1942/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về thuế giá trị gia tăng (GTGT), ngày 21/9/2017 Tổng cục Thuế có Công văn 4299/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mở rộng

Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

Tháo gỡ vướng mắc về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tại khoản 12 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.”
Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
Đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật Thuế GTGT nếu có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.”
Tại khoản 12 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
 Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.
Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.
Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp dự án Tháp Thái Bình được xây dựng theo Quyết định số540/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 của UBND tỉnh Thái Bình; nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa (không sử dụng vốn NSNN); công năng của Tháp Thái Bình dùng để kinh doanh thương mại, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống, triển lãm, trưng bày sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, ... thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý theo phương án 2 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại Công văn số 1942/CT-TTHT ngày 26/05/2017, theo đó, toàn bộ giá trị công trình xây dựng Tháp Thái Bình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM